Každý případ je rozehraná partie. Pomůžeme vám ji vyhrát.

služby AK Arnold

Rodinné vztahy
 • Právní pomoc při rozvodech a otázkách péče o děti
 • Právní pomoc občanům v důchodovém věku
 • Právní pomoc svobodným či rozvedeným matkám
 • Právní pomoc s řešením vztahů rozvedených rodičů
 
Oblasti práva
 • obchodní právo
 • insolvenční řízení
 • právo sociálního zabezpečení
 • občanské právo
 • rodinné právo
 • správní právo
 • pracovní právo
 • exekuce
Právní servis
 • právní poradenství
 • zastupování v soudních či správních řízeních
 • sepisování smluv, listin a dalších právních úkonů
 • zpracovávání právních rozborů
 • advokátní úschova peněz při převodech nemovitostí
Kvalita služeb
 • vysoká odbornost a spolehlivost
 • soustavné informování klientů
 • efektivní řešení problému
 • komunikace také německy, rusky a francouzsky
 • zdarma úvodní konzultace v rozsahu 30 minut
Ceník služeb
 • hodinová sazba
 • paušální odměna
 • paušální měsíční odměna za měsíc
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • sazba pro klienty s limitovaným rozpočtem
 

profil AK Arnold

JUDr. Edita Arnold založila v říjnu roku 2014 advokátní kancelář se sídlem v Kamenici, okres Praha - východ. Cílem advokátní kanceláře je poskytování komplexních právních služeb převážně českým, ale i zahraničním subjektům v českém, německém, francouzském a ruském jazyce, a to v oblasti obchodního práva, občanského práva, rodinného práva, insolvenčního řízení, vypořádání nemovitých věcí, správy majetku a sporné soudní agendy.

Filosofií advokátní kanceláře je být oporou a partnerem svým klientům, najít pro ně řešení a dosáhnout konečného výsledku za zachování absolutní diskrétnosti a optimálních nákladů.

Za zvýhodněných podmínek nabízí JUDr. Edita Arnold svou právní pomoc občanům v důchodovém věku, svobodným matkám a rozvedeným párům v těžké finanční situaci.

JUDr. Edita Arnold je účastníkem projektu Advokáti do škol. Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Projekt probíhá formou diskuse se studenty.kontakt


JUDr. EDITA ARNOLD, advokátní kancelář
+420 603 311 294,  
EditaArnold@email.cz
IČ: 03266532

Sídlo kanceláře
Lazarská 1171
251 68 Kamenice
Praha-východ

Pobočka kanceláře
Čáslavská 8
130 00 Vinohrady
Praha 3

GDPR

Proč a jaké osobní údaje AK Arnold zpracovává? Jak je zajištěna jejich bezpečnost? Jak je prováděná jejich aktualizace nebo nevratná likvidace? Toto a více čtěte v přehledném dokumentu níže.
Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů (pdf)

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a ve všech členských státech EU se přímo aplikuje ode dne 25. května 2018. GDPR v celé EU nahradí dosavadní vnitrostátní předpisy implementující dnes již více než dvacet let starou směrnici o ochraně osobních údajů (95/46/ES).

Všechny obchodní společnosti i veřejné instituce by si měly osvojit pravidla GDPR, nastavit interní procesy a vytvořit adekvátní dokumentaci, chtějí-li se vyhnout riziku reputačnímu riziku a mnohonásobně vyšším sankcím, než jaké bylo možné uložit podle předchozí právní úpravy.