Každý případ je rozehraná partie. Pomůžeme vám ji vyhrát.

služby AK Arnold

Peníze, obchod
 • Právní pomoc v případě finančních potíží
 • Zakládání obchodních společností, spolků a nadací
 • Sepisování smluv a dokumentů
 • Zastupování před úřady
Rodinné vztahy
 • Právní pomoc při rozvodech a otázkách péče o děti
 • Právní pomoc občanům v důchodovém věku
 • Právní pomoc svobodným či rozvedeným matkám
 • Právní pomoc s řešením vztahů rozvedených rodičů
 
Oblasti práva
 • obchodní právo
 • insolvenční řízení
 • právo sociálního zabezpečení
 • občanské právo
 • rodinné právo
 • správní právo
 • pracovní právo
 • exekuce
Právní servis
 • právní poradenství
 • zastupování v soudních či správních řízeních
 • sepisování smluv, listin a dalších právních úkonů
 • zpracovávání právních rozborů
 • advokátní úschova peněz při převodech nemovitostí
Kvalita služeb
 • vysoká odbornost a spolehlivost
 • soustavné informování klientů
 • efektivní řešení problému
 • komunikace také německy, rusky a francouzsky
 • zdarma úvodní konzultace v rozsahu 30 minut
Ceník služeb
 • hodinová sazba
 • paušální odměna
 • paušální měsíční odměna za měsíc
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • sazba pro klienty s limitovaným rozpočtem
 

profil AK Arnold

JUDr. Edita Arnold založila v říjnu roku 2014 advokátní kancelář se sídlem v Kamenici, okres Praha - východ. Cílem advokátní kanceláře je poskytování komplexních právních služeb převážně českým, ale i zahraničním subjektům v českém, německém, francouzském a ruském jazyce, a to v oblasti obchodního práva, občanského práva, rodinného práva, insolvenčního řízení, vypořádání nemovitých věcí, správy majetku a sporné soudní agendy.

Filosofií advokátní kanceláře je být oporou a partnerem svým klientům, najít pro ně řešení a dosáhnout konečného výsledku za zachování absolutní diskrétnosti a optimálních nákladů.

Za zvýhodněných podmínek nabízí JUDr. Edita Arnold svou právní pomoc občanům v důchodovém věku, svobodným matkám a rozvedeným párům v těžké finanční situaci.

kontakt


Advokátní kancelář, JUDr. Edita Arnold, advokát
+420 603 311 294,   EditaArnold@email.cz

Sídlo kanceláře
Lazarská 1171
251 68 Kamenice
Praha-východ

Pobočka kanceláře
Čáslavská 8
130 00 Vinohrady
Praha 3